Uwaga ! KONKURS !!!

 Uwaga !!!!

 

Przedłużono termin nadsyłania prac  do 25 listopada 2016 roku .....

                Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy GOPS w Słupsku ul. Sportowa 9a w związku z prowadzoną profilaktyką przeciw przemocy w rodzinie zaprasza chętne klasy gimnazjalne I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie – RAZEM PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

 1.  Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub doświadczającym przemocy w rodzinie, pokazanie pozytywnych przykładów rozwiązania konfliktów w rodzinie bez użycia przemocy.
 2. Konkurs adresowany jest do klas gimnazjalnych I-III ze szkół Gminy Słupsk.
 3. Każda klasa wykonuje jeden plakat w formacie A2 (420x594) dowolna techniką plastyczną (kredkami, farbami, wyklejanki, wycinanki, wydzieranki i inne techniki plastyczne). Prace muszą zawierać wyraźny obraz hasła RAZEM PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE. Prace muszą być dokładnie opisane (na odwrocie plakatu) według wzoru: adres szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy nauczyciela.
 4. Wykonane plakaty należy dostarczyć lub przesłać do dnia 15.11.2016r. na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Sportowa 9a.
 5. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora. W ocenie zostanie uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania. Najlepsze plakaty zostaną nagrodzone:

  I miejsce – wejściówka dla całej klasy do Parku JumpIN w Bolesławicach,

  II miejsce – wejściówka dla całej klasy na kręgle do Kręgielni w Parku Wodnym w Redzikowie,

  III miejsce – upominki.

  Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego. Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

 6. Wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2016r. O miejscu i terminie wręczenia nagród poinformujemy do 30.11.2016r
 7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997r. (Dz. U. Nr poz. 883). Wykonane plakaty mogą zostać wykorzystane do prowadzenia kampanii społecznych w późniejszym czasie. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego tel. 887 780 673

 

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 146 gości oraz 0 użytkowników.