Poszukiwane rodziny wspierające

rodziny.jpg

SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH !!!!!

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk   poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym   w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 1. w opiece i wychowaniu dzieci,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 1. ma stałe źródło utrzymania,
 2. ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 3. uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 4. przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2   w godzinach  pracy Centrum: poniedziałek od  700 – 1630, wtorek-czwartek od  700   – 1500, piątek  od 700   – 1330
 2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 3. uzyskać pozytywną opinię CUS,
 4. uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 5. podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk   .

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

                                                                                                                             

Załączniki:
Pobierz plik (Rodziny wspierające - wniosek.doc)Rodziny wspierające - wniosek.doc[ ]43 kB

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 317 gości oraz 0 użytkowników.