Zaproszenie na konsultacje społeczne

logo fe wer

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zm.), oraz uchwały nr XIX/170/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r Nr 118, poz.2807)  zapraszamy do:
konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt „Mapy wsparcia włączenia społecznego i walki z ubóstwem osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem zamieszkałych  na  terenie Gminy Słupsk” opracowany w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego “Czas na zmianę! Polskokatalońska wymiana doświadczeń” Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Gminę  Słupsk w partnerstwie  z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  i stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo  w Barcelonie.

Konsultacje odbędą się w dniach 3.08.2017r. - 25.08.2017 r.  
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na formularzu uwag oraz ankiety informacyjnej.

 

Wypełnione formularze proszę składać w terminie do dnia 25.08.2017 r.  w:

  •  Urzędzie Gminy Słupsk w pokoju nr 9, przesyłać drogą listową na adres Urzędu Gminy Słupsk  lub na adres mailowy: iwonaw@gminaslupsk.pl. ;
  •  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku, przesyłać drogą listową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9a 76-200 Słupsk, lub na adres mailowy gops@gminaslupsk.pl

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami Gminy Słupsk, które odbędzie się w dniu 25.08.2017r., o godz. 16.00 w siedzibie Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34.

Wszelkich informacji na temat konsultacji udziela Pani Iwona Wilczyńska tel.59  842 84 60 ww.51


Formularze do pobrania:
1. Mapa wsparcia do pobrania

2. Formularz konsultacyjny do pobrania

3. Ankieta konsultacyjna do pobrania

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.