PROJEKTY REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

Czas na zmianę!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6. 1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Bociek” realizowany jest projekt „Czas na zmianę!”. Projekt skierowany jest do 45 osób niezatrudnionych z terenu gminy Słupsk. Celem głównym jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w następujących działaniach:

  • Program Aktywizacji i Integracji,
  • Warsztaty aktywności zawodowej,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staż zawodowy.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe,
  • Zwrot kosztów przejazdu uczestników do miejsc szkoleń oraz spotkań,
  • Wypłatę stypendium za udział w szkoleniu zawodowym i stażu zawodowym,
  • Profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia

Okres realizacji projektu: 01.02.2016-31.10.2018.

Już 31.10.2018 r. rozpocznie się realizacja drugiej edycji projektu.

 

Razem raźniej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku od maja 2018 r. realizuje projekt "Razem raźniej" w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Głównym zadaniem projektu jest stworzenie wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu realizowane są następujące działania: grupa wsparcia dla rodzin osób zaburzeniami psychicznymi (9 godz.), warsztaty z psychiatrą (2 godz.), warsztaty z prawnikiem (2 godz.), warsztaty z seksuologiem (2 godz.), warsztaty z ekspertem PFRON (2 godz.), wyjście do kina dla rodzin osób zaburzeniami psychicznymi, wyjazd integracyjny dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto 3 września w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk odbyło się spotkanie 10 uczestniczek z Panią Wójt, którego celem było przestawienie potrzeb i oczekiwań rodzin osób niepełnosprawnych oraz przedstawienia działań już realizowanych przez gminę na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Srebrna Sieć

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku realizuje projekt partnerski „Srebrna Sieć”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego (tj. Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

W ramach realizacji projektu 250 osób w wieku 60+ i 140 opiekunów zwiększy swoją aktywność oraz nabędzie wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia:

– świadczenie zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka,

– świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych,

– świadczenie usług rehabilitacji domowej,

– prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu pielęgnacji i profilaktyki,

– prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

– prowadzenie telefonicznego poradnictwa senioralnego,

– promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego,

– animacja środowiska seniorów,

– utworzenie i wzmocnienie Rad Senioralnych.

Projekt umożliwi osobom 60+ i ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości szkoleń i zajęć praktycznych o charakterze profilaktycznym. Na terenie gmin realizujących projekt powstaną Punkty Świadczenia Usług Opiekuńczych, Punkty Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego oraz Rady Senioralne. Utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz Punkt Poradniczo-Informacyjny Srebrny Telefon w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 414 gości oraz 0 użytkowników.