Aktualności

Poszukiwane rodziny wspierające

rodziny.jpg

SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH !!!!!

 

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk   poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym   w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 1. w opiece i wychowaniu dzieci,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 1. ma stałe źródło utrzymania,
 2. ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 3. uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 4. przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2   w godzinach  pracy Centrum: poniedziałek od  700 – 1630, wtorek-czwartek od  700   – 1500, piątek  od 700   – 1330
 2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 3. uzyskać pozytywną opinię CUS,
 4. uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 5. podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk   .

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

                                                                                                                             

Załączniki:
Pobierz plik (Rodziny wspierające - wniosek.doc)Rodziny wspierające - wniosek.doc[ ]43 kB

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

UWAGA!


Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w wysokości do 220% kryterium

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

Do pomocy uprawnia dochód:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 1.542,20 zł
- w przypadku osoby w rodzinie- 1.161,60 zł

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że świadczeniobiorcom, którzy wyrazili zgodę na potrącenia z tyt. opłat za obiady w wysokości 20,00 zł miesięcznie z przyznanego świadczenia wychowawczego 500+, w listopadzie 2020 r. potrącenia zostaną dokonane bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że powstała nadpłata z tytułu odpłatności za obiady zostanie przeniesiona na kolejne miesiące, a okres potrąceń ulegnie skróceniu.

 

Konkurs "SREBRNE SERCE" rozstrzygnięty

Konkurs „SREBRNE SERCE” Gmina Słupsk zdjęcie 2

 

28 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Słupsk odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu „SREBRNE SERCE”, organizowanego w ramach projektu „Srebrna Sieć”.

 

O wynikach konkursu rozstrzygnięto, wybierając laureatów zwykłą większością głosów.

4 listopada 2020 r.  odbyło się symboliczne wręczenie statuetek oraz listów gratulacyjnych dla Laureatów Konkursu.
Nagrody wręczyła Wójt Gminy Słupsk Pani Barbara Dykier oraz Przewodniczący Rady Seniorów Pan Bogdan Czerwiński.

 

 

Czytaj więcej: Konkurs "SREBRNE SERCE" rozstrzygnięty

Gmina Słupsk bliżej mieszkańców!

 

logo fe wer

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Słupsk bliżej mieszkańców!

 

Z radością informujemy, że dwa nasze projekty: „Bliżej mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk” oraz „Bliżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk” otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 3,2 mln zł.

Stuprocentowe dofinansowanie, jakie gmina Słupsk otrzymała na realizacje projektów nie obciąży budżetu gminy. 

Czytaj więcej: Gmina Słupsk bliżej mieszkańców!

Program "Wspieraj Seniora"

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

 

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.

 

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 

Możesz również zadzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 2  tel. 59 8428402 (w godzinach pracy ośrodka)

 

Czytaj więcej: Program "Wspieraj Seniora"

Zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka

W związku z informacją Ministerstwa Zdrowia dotyczącą objęcia powiatu słupskiego czerwoną strefą zagrożenia, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka ul. Obrońców Wybrzeża 2

 

Od dnia 12 października 2020 r. (poniedziałek) do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku będzie nieczynny dla interesantów.

 

Obsługa odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem.

 

W związku z art. 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Słupsku przyjmowani będą  tylko interesanci, w sprawach niezbędnych z zakresu pomocy społecznej do zapewnienia pomocy obywatelom.

 

 

Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie interesantów odbywać się będzie zgodnie z zachowaniem wszelkich przyjętych zasad bezpieczeństwa.

 • Aby załatwić swoją sprawę należy:

Skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem socjalnym w celu umówienia się na konkretny dzień oraz godzinę.

 

lub z sekretariatem: tel / fax 59 842 84 02; e-mail: gops@gminaslupsk.pl

 

dział świadczeń rodzinnych.. tel 59 8428402 wew. 23

 

fundusz alimentacyjny - tel 59 8428402 wew. 26

 

świadczenia wychowawcze - tel. 59 8428402 wew. 30

 

 

KASA czynna tylko w dniach wypłat wskazanych na decyzjach - tel. 59 8428402 wew. 28

 

W dniu wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku: wejście do Ośrodka  wyłącznie  w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązkowa dezynfekcja rąk, zdalne badanie temperatury ciała przez wyznaczonego pracownika Ośrodka oraz wpisanie do rejestru osób wchodzących na teren placówki (data, godzina), a następnie bezpośrednie skierowanie się do wskazanego stanowiska w celu załatwienia swojej sprawy.

 • Przypominamy, iż wiele spraw możecie załatwić Państwo drogą elektroniczną, kierując pismo czy wniosek na adres gops@gminaslupsk.pl lub przez system EPUAP - https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna
 • Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców jak również pracowników Ośrodka, dokumenty, które trafiają do nas pocztą tradycyjną poddawane są 48 godzinnej kwarantannie.

Cała Polska w strefie czerwonej

 

 

729x308 

Od soboty, 24 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa.

 

 

 

Lista obostrzeń na stronie Ministerstwa   tutaj

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

 

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

 

Czytaj więcej: Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zaświadczenia do Czystego powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Słupsku w najbliższych dniach otrzyma narzędzia do obsługi nowego zadania jakim jest wydawanie zaświadczeń beneficjentom programu "Czyste powietrze".

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w GOPS ul.Obrońców Wybrzeża 2, przesłać pocztą albo przez platformę  ePUAP.

O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 367 gości oraz 0 użytkowników.