Aktualności

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - SUO 2020.pdf)Zapytanie ofertowe - SUO 2020.pdf[Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi]2131 kB

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

GRAF1Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje  w drodze postanowienia Sądu. 

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku.

 

 

 

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.).\ zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz i osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Uwaga, potrzebna pomoc!

65D43690 6AE4 44B4 98E5 2E2F247287E3W związku z pożarem domu w miejscowości Redęcin, zwracamy się z prośbą owsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze. W wyniku pożaru w nocy z 11 na 12 kwietnia 2 rodziny straciły cały dorobek życia.
Remont budynku trwa, ale do jego zakończenia potrzeba jeszcze wielu materiałów.
 
Potrzebna jest każda pomoc – od przedmiotów codziennego użytku po środki czystości.
 
Potrzebne są:
- kołdry, poduszki, pościel, garnki, naczynia, meble, lodówka, kuchenka gazowa, pralka, telewizor, stół, krzesła, kanapa,
- piec centralnego ogrzewania, grzejniki, rury do instalacji C.O., wanna, umywalka, zlew, kafelki,
- materiały budowlane : cement, płyty OSB, płyty gipsowe, farby do ścian, styropian, siatka i klej do ocieplenia budynku, struktura, wełna mineralna, stelaże, materiały na ścianki działowe, elektryka (przewody, gniazdka, kontakty)
 
Wszystkie osoby, które posiadają w/w materiały lub sprzęty i mogłyby je przekazać proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem GOPS tel. 58 842 84 02 lub pracownikiem socjalnym pod nr telefonu 887780675
 
Sprzęty mogą być używane, pozaklasowe, lecz sprawnie działające.

Wypłaty świadczenia wychowawczego

 

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2 informuje, że od miesiąca czerwca 2020r. wypłata świadczenia wychowawczego 500+ nie będzie realizowana w formie przekazów pocztowych. Zostaje przywrócona wypłata świadczeń w kasie GOPS.

 

 

Ustala się NOWE, następujące terminy wypłat w KASIE GOPS SŁUPSK

 

Rok

Miesiąc

Dzień wypłaty

2020

VI

30

VII

31

VIII

31

IX

30

X

30

XI

30

XII

18

2021

I

29

II

26

III

31

IV

30

V

31

 

            Osoby zainteresowane otrzymywaniem świadczeń na rachunek bankowy proszone są o poinformowanie o tym GOPS w terminie do dnia 19-06-2020r.

 

Informacja powinna zawierać dane osobowe wnioskodawcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia.

 

 

Informację z numerem rachunku bankowego można wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się w siedzibie GOPS, w terminie wskazanym wyżej.

 

 

 TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA KONTO BANKOWE NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

 

rok miesiąc dzień wypłaty
2020 czerwiec 26
lipiec 27
sierpień 26
wrzesień 28
październik 26
listopad 26
grudzień 18
2021 styczeń 26
luty 26
marzec 29
kwiecień 26
maj 26
Załączniki:
Pobierz plik (oświadczenie - konto.pdf)oświadczenie - konto.pdf[ ]158 kB

Komunikat !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2 informuje, że od miesiąca czerwca 2020r. wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie będzie realizowana w formie przekazów pocztowych. Zostaje przywrócona wypłata świadczeń w kasie GOPS.

 

Ustala się NOWE, następujące terminy wypłat świadczeń w kasie:

 

 

Miesiąc

 

Nazwiska zaczynające się na litery

 

Dzień wypłaty

CZERWIEC 2020

A - J

26

K - O

29

P - Ż

30

LIPIEC 2020

A - J

28

K - O

29

P - Ż

30

SIERPIEŃ 2020

A - J

26

K - O

27

P - Ż

28

WRZESIEŃ 2020

A - J

28

K - O

29

P - Ż

30

PAŹDZIERNIK 2020

A-J

28

K-O

29

P-Ż

30

 

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem świadczeń  na rachunek bankowy proszone są o poinformowanie o tym GOPS w terminie do dnia 19-06-2020r.

 

Informacja powinna zawierać dane osobowe wnioskodawcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia.

 

Informację z numerem rachunku bankowego można wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się siedzibie GOPS, w terminie wskazanym wyżej.

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA KONTO BANKOWE NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

 
Miesiąc Dzień wypłaty
czerwiec 2020 17
lipiec 2020 17
sierpień 2020 18
wrzesień 2020 17
październik 2020 19
Załączniki:
Pobierz plik (oświadczenie - konto.pdf)oświadczenie - konto.pdf[ ]158 kB

Wyjątkowe wydanie żywności za nami

logo Podprogram 2018 nowe logo

 

 Blisko trzy tygodnie zajęło nam wydanie żywności dla 790 osób, korzystających z  Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa Podprogram 2019. Stosując się do zasad zachowania dystansu społecznego, wyposażeni w maski, rękawiczki wydaliśmy 15871,10 kg żywności!
Dziękujemy beneficjentom  Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa Podprogram 2019 za stosowanie się do naszych zaleceń i dzięki temu sprawne przeprowadzenie całej akcji dystrybucji żywności. Wartość przekazanej żywności to kwota 68081,42 zł.

Uwaga !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2 informuje, że od miesiąca czerwca 2020 r. wypłata zasiłków stałych nie będzie realizowana w formie przekazów pocztowych.

 

Zostaje przywrócona wypłata zasiłków w kasie GOPS.

 

Ustala się następujące terminy wypłat zasiłków stałych w miesiącu czerwcu 2020 r.

 

nazwiska od literki A do literki M dnia 22 czerwca 2020 r.

 

nazwiska od literki N do literki Ż dnia 19 czerwca 2020 r.

 

 

Terminy wypłat w pozostałych miesiącach

 

miesiąc Nazwiska zaczynające się na litery

dzień wypłaty

 

lipiec 2020

A - M

N - Ż

21

22

sierpień 2020

A - M

N - Ż

20

21

wrzesień 2020

A - M

N - Ż

21

22

październik 2020

A - M

N - Ż

21

22

listopad 2020

A - M

N - Ż

19

20

grudzień 2020

A - M

N - Ż

21

22

 

 

 

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem zasiłku na rachunek bankowy proszone są o poinformowanie o tym GOPS w terminie do dnia 15.06.2020 r.

 

Informacja powinna zawierać dane osobowe wnioskodawcy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane zasiłki.

 

Informację z numerem rachunku bankowego można wysyłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się w siedzibie GOPS, w terminie wskazanym wyżej.

 

Zapytanie ofertowe

 

Spółdzielnia Socjalna "BOCIEK" składa  ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Czas na zmianę! - edycja 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]1295 kB

Wyjątkowe wydanie żywności

logo Podprogram 2018 nowe logo

 

Wyjątkowe wydanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa Podprogram 2019.

W związku z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informujemy o szczególnych warunkach, do których należy się stosować podczas pobierania żywności.

Wydanie żywności zaplanowane jest w następujących terminach: 13-15.05.2020, 20-21.05.2020, 26-28.05.2020r.


Pracownicy socjalni będą indywidualnie, podczas rozmów telefonicznych,  umawiać beneficjentów na konkretne godziny odbioru żywności.

Prosimy o stosowanie się do wyznaczonych godzin odbioru.

Odbierając żywność należy mieć założoną na usta i nos maseczkę oraz rękawiczki ewentualnie zdezynfekować dłonie płynem.

 

Żywność będzie wydawana z dwóch garaży znajdujących się na posesji budynku, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2.

ODWOŁANIE WYCIECZKI DLA SENIORÓW DO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Szanowni Seniorzy,

z przykrością informujemy, że z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny w Polsce zmuszeni jesteśmy odwołać planowaną wycieczkę do Gorzowa Wielkopolskiego i okolic.

Podyktowane jest to troską o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Mamy nadzieję, że po unormowaniu się sytuacji w kraju, w terminie późniejszym, wyjazd ten będzie mógł zostać zrealizowany.

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie będzie dokonywany zwrot środków wpłaconych na konto wyjazdu.

Wiemy, że pomocy w tym zakresie udzielą nam sołtysi z poszczególnych miejscowości.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem, tel 59 8428402

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 371 gości oraz 0 użytkowników.