Aktualności

,, Bieg Przyjaźni". Ruszyły zapisy

       

Zapraszamy wszystkich  wraz z rodzinami na I Bieg Gminy Słupsk pod nazwą ,,Bieg Przyjaźni", który odbędzie się 5 października 2019 r. (sobota) o godz. 11:00 przy Parku Wodnym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie. Dystans jak i dyscyplina dostosowane zostały tak aby każdy mógł wziąć udział. Do wyboru jest bieg oraz nordic walking o dystansach 2,5 i 5 km. Zapisy oraz regulamin  dostępne są na stronie www.biegislupsk.pl.

 

Po biegu rozlosowane zostaną nagrody, a na wszystkich czekać będzie poczęstunek. Każdy uczestnik który z numerem startowym zgłosi się w dniu biegu na recepcję basenu otrzyma 50 % zniżki, dlatego warto zabrać ze sobą ręcznik oraz klapki. Warto wziąć udział w tym pierwszym biegu gdyż jest to bieg z serii 3 biegów, z których medale stworzą mapę Gminy Słupsk.

Nabór opiekun medyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko opiekun medyczny, opiekun (asystent) osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa.

Szczegóły w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (nabór opiekun medyczny-1_213.pdf)Nabór opiekun medyczny, opiekun[ ]707 kB

Informacja o opóźnieniu terminu dostaw w ramach POPŻ Podprogram 2019


Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów  rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponownie przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019r.. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia możemy przyjąć, że dostawa żywności do Państwa odbędzie się na początku roku 2020.

Nabór wniosków w ramach Modułu III Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

logo MRPiPSLogo powiatlogo pcpr

 

 

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

         Program składa się z trzech modułów, z których tylko Moduł III realizowany jest na szczeblu powiatowym.

W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.

Nabór wniosków do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” prowadzony jest do dnia 20 września 2019 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30 w pokoju nr 4.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru wniosków, kryteriów kwalifikowania uczestników oraz form wsparcia realizowanych w ramach Programu znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.slupsk.pl.  W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 59 848 10 98.

Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - suo.pdf)Zapytanie ofertowe - suo.pdf[ ]1849 kB

Wypłata świadczenia wychowawczego (500+)

 

 

 

Informujemy, że harmonogram wypłat zamieszczony na stronie internetowej ośrodka dotyczy okresu zasiłkowego 2018/2019.

 

Wypłaty świadczenia wychowawczego za okres 2019/2021 nastąpią do końca każdego miesiąca.

 

W najbliższym czasie zostanie udostępniony harmonogram wypłat od października.

 

Osoby, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzymają wypłatę świadczenia do końca każdego miesiąca.

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupsk, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł..

 

We wniosku należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r.

 

Termin składania wniosków w roku szkolnym 2019/2020:

- od 2 do 16 września 2019 r.

 

zmiana rejonów

 UWAGA !!!

 

od dnia 12.06.2019 r. zmiana rejonów pracy socjalnej 

Nowy adres GOPS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku informuje,

 

że w został przeniesiony do nowej siedziby przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2

 

(budynek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - wejście od tyłu budynku).

 

Nowy numer telefonu do GOPS -  59 842 84 02

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 375 gości oraz 0 użytkowników.