Dodatek energetyczny

Osoby pobierające dodatek mieszkaniowy mogą  wnioskować o tzw. dodatek energetyczny.

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej staje się tzw. odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny przyznaje wójt gminy na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Dodatek wypłacany będzie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny zostanie wypłacony do dnia 30 stycznia danego roku. Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

 

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

 

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej, wynosi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Monitor Polski z dnia 20 kwietnia 2017 r. poz. 394) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie,
  2. składającego się z 2 do 4 osób - 15,58  zł  miesięcznie,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.

 

Karta usługi przyznania dodatku energetycznego

 

Formularz do pobrania tutaj.... 

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

- kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)

- rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną

 

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 392 gości oraz 0 użytkowników.