Warsztaty kulinarne

logo Podprogram 2018 nowe logo

 

 


Serdecznie zapraszamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej na warsztaty, które odbędą się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności oraz warsztat dietetyczny.

 

23.06.2020r. Godzina 9:00- 13:00

 

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku do dnia 19.06.2020r. do pracownika socjalnego Emilii Sorbian.

 

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii Covid 19 ilość miejsc ograniczona!

Wyjątkowe wydanie żywności za nami

logo Podprogram 2018 nowe logo

 

 Blisko trzy tygodnie zajęło nam wydanie żywności dla 790 osób, korzystających z  Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa Podprogram 2019. Stosując się do zasad zachowania dystansu społecznego, wyposażeni w maski, rękawiczki wydaliśmy 15871,10 kg żywności!
Dziękujemy beneficjentom  Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa Podprogram 2019 za stosowanie się do naszych zaleceń i dzięki temu sprawne przeprowadzenie całej akcji dystrybucji żywności. Wartość przekazanej żywności to kwota 68081,42 zł.

Wyjątkowe wydanie żywności

logo Podprogram 2018 nowe logo

 

Wyjątkowe wydanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa Podprogram 2019.

W związku z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informujemy o szczególnych warunkach, do których należy się stosować podczas pobierania żywności.

Wydanie żywności zaplanowane jest w następujących terminach: 13-15.05.2020, 20-21.05.2020, 26-28.05.2020r.


Pracownicy socjalni będą indywidualnie, podczas rozmów telefonicznych,  umawiać beneficjentów na konkretne godziny odbioru żywności.

Prosimy o stosowanie się do wyznaczonych godzin odbioru.

Odbierając żywność należy mieć założoną na usta i nos maseczkę oraz rękawiczki ewentualnie zdezynfekować dłonie płynem.

 

Żywność będzie wydawana z dwóch garaży znajdujących się na posesji budynku, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2.

Dystrybucja żywności w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

logo Podprogram 2018 nowe logo

 

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 • Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 • W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 • W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 • W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 • Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 • Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 • Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 • Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 • Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

WARSZTATY KULINARNE - odwołane !!!

F4CDAEA8 3254 4E1E BC7E DE9270B35898Warsztaty  odwołane !!!

Wydawanie żywności

87150928 169704077788629 1038751485648699392 nMiniony tydzień to dla pracowników socjalnych wyjątkowo ciężki czas.
Ciężki bardzo dosłownie, bo wspólnie z wolontariuszami przekazaliśmy mieszkańcom Gminy Słupsk ponad 14 ton żywności. Pogoda nikogo nie rozpieszczała jednak dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, a także współpracy ze słupskim Bankiem Żywności- udało się sprawnie przeprowadzić akcję wydawania żywności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc!

Warsztaty kulinarne

 

 
logo Podprogram 2018 nowe logo
 
 

Serdecznie zapraszamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej na warsztaty, które odbędą się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Warsztat kulinarny z elementami niemarnowania żywności oraz warsztat dietetyczny.

 

18.02.2020r. Godzina 9:00- 13:00

 

Świetlica w Bruskowie Wielkim.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku do dnia 14.02.2020r.
do pracownika socjalnego Emilii Sorbian.

Wydawanie żywności - luty 2020

 

 
logo Podprogram 2018 nowe logo
 
 
Bank Żywności - Podprogram 2019.
Pierwsze wydanie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 zapraszamy do tutejszego Ośrodka celem złożenia stosownych oświadczeń.

Żywność wydawana będzie z magazynu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ulicy Słonecznej 15 D.

Terminy wydawania żywności:

11.02.2020r. w godzinach 9:00- 12:00 - wtorek
Głobino, Krępa, Kusowo, Łupiny, Płaszewko, Stanięcino, Warblewo, Warblewko, Gajki, Gałęzinowo, Redzikowo, Wielichowo, Wieszyno.

12.02.2020r. w godzinach 9:00- 12:00 - środa
Bruskowo Wielkie, Kukowo, Lękwica, Wiklino, Lubuczewo, Bukówka, Kępno, Siemianice, Grąsino, Jezierzyce SHR, Swochowo, Wrzeście

13.02.2020r. w godzinach 9:00- 12:00  - czwartek
Bydlino, Strzelinko, Strzelino, Włynkówko, Włynkowo, Bierkowo, Bruskowo Małe, Gać, Krzemienica, Redęcin, Swołowo, Wierzbięcin, Karżcino, Jezierzyce Osiedle, Niewierowo. 

Wydawanie żywności - luty 2020

 

 
logo Podprogram 2018 nowe logo
 
 

Przypominamy o wydawaniu żywności w ramach PO PŻ 2019.

 

 

Poniżej przedstawiamy skład paczki żywnościowej dla jednej osoby.

1. Mleko  2 szt. - 2
2. Ser  5 szt. - 2
3. Groszek  2 szt. - 0,8
4. Fasola  3 szt. - 1,2
5. Filet  2 szt. - 0,34
6. Koncentrat  1 szt. - 0,16
7. Kasza  1 szt. - 0,5
8. Buraczki  1 szt. - 0,35
9. Makaron jajeczny  3 szt.  - 1,5
10. Szynka drobiowa 5 szt. - 1,5
11. Powidła 2 szt. - 0,6
12. Pasztet 3 szt. - 0,48
13. Ryż 2 szt. - 2
14. Sok 2 szt. - 2
15. Cukier 2 szt. - 2
16. Olej 2 szt. - 2


Razem: 19,43 kgŻywność wydawana będzie z magazynu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ulicy Słonecznej 15 D.

Terminy wydawania żywności:

Czytaj więcej: Wydawanie żywności - luty 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

logo Podprogram 2018 nowe logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Słupsku  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.