Gminna Karta Dużej Rodziny  

  

Karta Dużej Rodziny została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/335/2013

Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2013 r.

Wydawana jest w ramach Programu "Karta Dużej Rodziny". 

  

  

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY 

Rodzinom (także niepełnym) zamieszkałym na stałe lub zamieszkującym na terenie Gminy Słupsk (także rodzinom zastępczym) składającym się z rodziców (opiekunów prawnych) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci i rozliczającym się w Urzędzie Skarbowym w Słupsku;

 

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta upoważnia do korzystania ze zniżek w Gminnym Ośrodku Kultury, w Parku Wodnym
w Redzikowie, w Hali Sportowej w Jezierzycach (nie częściej niż dwa razy w miesiącu).

Umożliwia także korzystanie ze zwrotów za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne, studia wyższe dzienne) w wysokości 50% oraz ze zwrotów za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom (pneumokoki, meningokoki).

Będzie możliwość korzystania z ulg w placówkach podmiotów prywatnych, które zechcą przyłączyć się do Programu.

Aktualny katalog zawierający informację o wszystkich zniżkach wydawany będzie wraz z kartą.

  

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek  wraz z  oświadczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku oraz na stronach internetowych  www.gops.slupsk.pl ,  www.slupsk.ug.gov.pl

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 840 16 82 wew. 31 lub drogą elektroniczną pisząc pod adres: abudkowska@gops.slupsk.pl .

 

  

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU 

Do wniosku należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

  1. w przypadku rodzica – dowód tożsamości ze zdjęciem,
  2. w przypadku dzieci do lat 6 – akt urodzenia,
  3. w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna,
  4. w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia – legitymację
          z placówki edukacyjnej lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki,
  5. w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – orzeczenie sądu
          o ustanowieniu rodziny zastępczej bądź ustanowienie opiekuna prawnego.

  

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY 

Karta będzie wydawana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja o zniżkach oferowanych dla posiadaczy Gminnej Karty Dużej Rodziny

Informacja o firmach oferujących zniżki dla posiadaczy GKDR

 

Dane kontaktowe

adres:
ul. Sportowa 9a

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 840 16 82

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek-piątek:
7.00 - 15.00
kasa czynna:
10.00 - 14.00

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.