O ośrodku

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Słupsku powstał w 1990r. na mocy uchwały nr XI/29/90 Gminnej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 27 lutego 1990 r. oraz Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Słupsk z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Słupsk. Od 1 stycznia 2021 r. Uchwałą nr XXVII/284/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2020 r. zostało powołane CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK, które powstało w wyniku przekształcenia GOPS w CUS.

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk jest jednostką organizacyjną Gminy Słupsk działającą w formie jednostki budżetowej

 

Usługi społeczne realizowane od 1 stycznia 2021 przez Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, to między innymi:


- rodziny: poradnictwo, grupa wsparcia, asystent rodziny, Karta Dużej Rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, komisja alkoholowa, program in vitro w gminie Słupsk, szczepienie przeciwko HPV w gminie Słupsk,

 - osoby niepełnosprawne i opiekunowie faktyczni: asystent osoby niepełnosprawnej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, transport, poradnictwo dla opiekunów faktycznych, grupa wsparcia, program "Opieka Wytchnieniowa", program "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych poniżej 75 r.ż.", Bal Integracyjny

 - seniorzy: usługi opiekuńcze, program "Opieka 75+", Kluby Seniora, Wigilia, Bal Seniora

 

 Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 

1. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1818),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713),

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2131),

6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 833),

7. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 111.),

8. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 808),

9. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),

10. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 176),

11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 821),

12. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 218),

13. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1297),

14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie Dużej Rodziny (t.j. z 2019r. poz. 1390),

15. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2407 z późn.zm.),

16. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019r. poz. 473),

17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 . o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 852)

18. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277),

19. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1398),

20. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481),

21. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U . z 2019r. poz. 1343),

22. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 685),

23. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 426).

24. niniejszego Statutu;

oraz innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań

 

 

W skład Gminy Słupsk wchodzą następujące miejscowości obsługiwane przez CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK:

Bierkowo, Bukówka, Bydlino, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe, Gać Leśna, Gajki, Gałęzinowo, Głobino, Grąsino, Jezierzyce, Karżcino, Kępno, Krępa Słupska, Krzemienica, Kukowo, Kusowo, Lubuczewo, Łękwica, Łupiny, Niewierowo, Płaszewko, Redęcin, Redzikowo, Rogawica, Siemianice, Stanięcino, Strzelino, Strzelinko, Swochowo, Swołowo, Warblewo, Warblewko, Wierzbięcin, Wieszyno, Wiklino, Wielichowo, Włynkowo, Włynkówko, Wrzeście, Zamełowo.

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.