Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

W związku z powyższym, informuję, że administratorem ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku jest Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 reprezentowany przez Dyrektora Centrum - Ewę Roszyk, Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 tel. 59 842 84 02, fax. 59 842 84 03 strona internetowa: www.gops.slupsk.pl, adres email: gops@gminaslupsk.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Piotr Szumko

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a – e Rozporządzenia RODO.

 

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu przyznania określonej pomocy będą przechowywane przez okres obowiązywania decyzji administracyjnej, a po jej upływie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych, rachunkowych),
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora
  są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłaniu ich innemu administratorowi,
 6. prawo do usunięcia danych tzw. Prawo do bycia zapomnianym,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą,
 9. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem danych osobowych lub przez kontakt z Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk) banki, operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące dokumenty oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy).

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 357 gości oraz 0 użytkowników.