Pracownicy

 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

Ewa Roszyk

pokój nr 209

 

Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

Sabina Krawiec

pokój nr 210

 

Przyjęcia Stron odbywają się codziennie w godzinach pracy Centrum

 

Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

Katarzyna Kojder – koordynator Zespołu

pokój nr 203 tel. wew. nr 22

tel. 887 780 671

e-mail: kkojder@cus.slupsk.pl

 

Paulina Brzezińska - starszy specjalista pracy socjalnej

pokój nr 206 tel. wew. nr 24

tel. 887 780 673

e-mail: pbrzezinska@cus.slupsk.pl

 

Joanna Chrzanowska - specjalista pracy socjalnej

pokój nr 202 tel. wew. nr 25

tel. 887 780 677

e-mail: jchrzanowska@cus.slupsk.pl 

  

Dominika Kowalko - pracownik socjalny

pokój nr 203 tel. wew. nr 22

tel. 887 780 672

e-mail: dkowalko@cus.slupsk.pl

 

Irena Rajszczak – starszy pracownik socjalny

pokój nr 206 tel. wew. nr 24

tel. 887 780 679

e-mail: irajszczak@cus.slupsk.pl

  

Ewa Rekowska - starszy specjalista pracy socjalnej

pokój nr 206 tel. wew. nr 24

tel. 887 780 674

e-mail: erekowska@cus.slupsk.pl

  

Emilia Sorbian - starszy specjalista pracy socjalnej 

pokój nr 202 tel. wew. nr 25

tel. 887 780 678

e-mail: esorbian@cus.slupsk.pl

 

Aneta Tyborczyk-Kargul – starszy specjalista pracy socjalnej

pokój nr 202 tel. wew. 25

tel. 887 780 675

e-mail: atyborczykkargul@cus.slupsk.pl

 

 

Wiesława Werra - Specjalista ds. świadczeń i sprawozdawczości

pokój nr 208 tel. wew. 31

tel. 887 780 670

e-mail: wwerra@cus.slupsk.pl

 

 

Zespół ds. Realizacji świadczeń

 

Angelika Nejmant – koordynator Zespołu

pokój nr 104 tel. wew. nr 38

e-mail: anejmant@cus.slupsk.pl

 

Mariola Friedenstab  - świadczenia rodzinne

pokój nr 104 tel. wew. nr 23

e-mail: mfriedenstab@cus.slupsk.pl  

 

Ewelina Kowalczyk – świadczenia wychowawcze

pokój nr 104 tel. wew. nr 30

e-mail: ekowalczyk@cus.slupsk.pl

 

Magdalena Lewandowska – fundusz alimentacyjny

pokój nr 104 tel. wew. nr 26

e-mail: mlewandowska@cus.slupsk.pl

 

Monika Gliszczyńska – stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

pokój nr 104 tel. wew. nr 30

e-mail: mgliszczynska@cus.slupsk.pl

 

 

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Marlena Wąs – stanowisko ds. pierwszego kontaktu / Karta Dużej Rodziny/ Karta Seniora

pokój nr 102 tel. wew. nr 21

e-mail: mwas@cus.slupsk.pl

 

Zespół ds. Księgowo-kadrowych

 

Marzena Walawicz – główny księgowy

pokój nr 110 tel. wew. nr 34

e-mail: mwalawicz@cus.slupsk.pl

 

Aleksandra Domaros

pokój nr 110 tel. wew. nr 27

e-mail: adomaros@cus.slupsk.pl 

 

Agnieszka Janeczek

pokój nr 110 tel. wew. nr 27

e-mail: ajaneczek@cus.slupsk.pl

 

Iwona Lenart

pokój 110 tel. wew. nr 27

e-mail: ilenart@cus.slupsk.pl

 

Bożena Zielińska

pokój nr 105 tel. wew. nr 27

e-mail: bzielinska@cus.slupsk.pl

 

 

Zespół ds. Organizowania usług społecznych

 

Szymon Rohde – koordynator Zespołu / koordynator indywidualnych planów usług społecznych

pokój nr 112 tel. wew. nr 20

e-mail: srohde@cus.slupsk.pl

 

Iwona Cekała – koordynator indywidualnych planów usług społecznych

pokój nr 109 tel. wew. nr 35

e-mail: icekala@cus.slupsk.pl

 

Dorota Miękus-Płodzień – koordynator indywidualnych planów usług społecznych

pokój nr 109 tel. wew. nr 35

e-mail: dmiekusplodzien@cus.slupsk.pl

 

Małgorzata Dobrosielska - koordynator indywidualnych planów usług społecznych

pokój nr 212 tel. wew. nr 36

email: mdobrosielska@cus.slupsk.pl

 

Małgorzata Czerniło – asystent rodziny

pokój nr 207 tel. wew. nr 32

Email: mczernilo@cus.slupsk.pl

 

Beata Leoś – asystent rodziny

pokój nr 207 tel. wew. nr 32

Email: bleos@cus.slupsk.pl

 

Iwona Znajdek – asystent osoby niepełnosprawnej

pokój nr 207 tel. wew. nr 32

Email: iznajdek@cus.slupsk.pl

 

Ewa Warwas-Moroz – psycholog

pokój nr 207 tel. wew. nr 32

e-mail: ewarwas-moroz@cus.slupsk.pl

 

Organizator społeczności lokalnej

 

Agnieszka Budkowska

pokój nr 211 tel. wew. nr 37

e-mail: abudkowska@cus.slupsk.pl

 

Stanowisko ds. programów i projektów

 

Dominika Sokołowska

pokój nr 208 tel. wew. nr 31

e-mail: dsokolowska@cus.slupsk.pl

 

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.