ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

ogłasza nabór uczestników do  projektu

pn. „Możemy więcej!”

współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem  społecznym, tj. do osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych (z orzeczonym  stopniem niepełnosprawności) oraz do osób  długotrwale bezrobotnych zamieszkujących województwo pomorskie.

W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu objęci zostaną również doradztwem zawodowym oraz indywidualnym poradnictwem psychologicznym. W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną szkolenia i  kursy.

1. Warunki uczestnictwa w projekcie:
- status osoby niepełnosprawnej i niezatrudnionej,
lub
- status osoby długotrwale bezrobotnej.

2. Podczas uczestnictwa w kursie/szkoleniu uczestnicy otrzymają:
- wsparcie psychologa,
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca organizacji kursu,
- catering,
- stypendia,
- materiały dydaktyczne,
- zaświadczenie o ukończonym kursie.

Po zakończonym kursie uczestnik skierowany zostanie na 3 m-czny staż  zawodowy, podczas którego otrzymywać będzie stypendium oraz zwrot  kosztów dojazdu.

Szczegółowych informacji dot. prowadzonej rekrutacji udziela Robert  Żyła - Koordynator Projektu, tel.501547512, e-mail: mozemywiecej_slupsk@wp.pl

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.