SZKOLENIA

Kurs na pracę

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku

zaprasza

NIEZATRUDNIONYCH MĘŻCZYZN 

z terenu gminy Słupsk 

do udziału w projekcie „Kurs na pracę”
realizowanym w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących działaniach:

 • Zajęcia psychologiczne,
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej i tworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • Szkolenia zawodowe ( do wyboru kurs z jednej z branż: budownictwo, branża metalowa, ogrodnicza, leśna)
 • Staż zawodowy.

 Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe, piśmiennicze I biurowe,
 • Zwrot kosztów przejazdu uczestników do miejsc szkoleń oraz spotkań,
 • Wypłatę stypendium za udział w szkoleniach i stażu zawodowym,
 • Profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia.

Uczestnikami projektu mogą być mężczyźni, którzy spełniają poniższe kryteria:

 • zamieszkują na terenie gminy Słupsk;
 • są w wieku aktywności zawodowej;
 • nie pozostają w zatrudnieniu;
 • są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 lipca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne w siedzibie GOPS w Słupsku,

ul. Sportowa 9a, tel. 59 840 16 82 wew. 31.

Warunkiem udziału w projekcie jest przedłożenie formularza zgłoszeniowego i podpisanie regulaminu uczestnictwa i rekrutacji. Osoby, które dopełnią w/w formalności zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w drugiej połowie lipca 2014 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania w załączniku.

ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

ogłasza nabór uczestników do  projektu

pn. „Możemy więcej!”

współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem  społecznym, tj. do osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych (z orzeczonym  stopniem niepełnosprawności) oraz do osób  długotrwale bezrobotnych zamieszkujących województwo pomorskie.

W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu objęci zostaną również doradztwem zawodowym oraz indywidualnym poradnictwem psychologicznym. W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną szkolenia i  kursy.

1. Warunki uczestnictwa w projekcie:
- status osoby niepełnosprawnej i niezatrudnionej,
lub
- status osoby długotrwale bezrobotnej.

2. Podczas uczestnictwa w kursie/szkoleniu uczestnicy otrzymają:
- wsparcie psychologa,
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca organizacji kursu,
- catering,
- stypendia,
- materiały dydaktyczne,
- zaświadczenie o ukończonym kursie.

Po zakończonym kursie uczestnik skierowany zostanie na 3 m-czny staż  zawodowy, podczas którego otrzymywać będzie stypendium oraz zwrot  kosztów dojazdu.

Szczegółowych informacji dot. prowadzonej rekrutacji udziela Robert  Żyła - Koordynator Projektu, tel.501547512, e-mail: mozemywiecej_slupsk@wp.pl

pomysł na siebie

Środowiskowy Hufiec Pracy w Słupsku zaprasza do udziału w projekcie

 

PROGRAM „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”

 

 

skierowany  do młodzieży 

NEET- młodzieży (w wieku 15-24 lata), która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania proponuje:

 

 

projekt „Pomysł na siebie”   dla młodzieży z grupy NETT, (bądź osób zagrożonych znalezieniem się w tej grupie) w grupie wiekowej:

A) 15-16 lat -

(bez ukończonego gimnazjum),

 

 

B) 16-17 lat- (ukończone gimnazjum, nie podjęta dalsza nauka) -

 

projekt „Równi na rynku pracy” dla młodzieży z grupy NETT 18- 24 lata, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych , zbyt niskie lub niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy

 

Szczegóły oraz informacje

11-23 Środowiskowy Hufiec Pracy ,76-200 Słupsk, ul. Dunikowskiego 3,

Tel 59/844 19 59 lub kom: 502 857 646

Zapraszamy!

UWAGA!!! Czas rekrutacji może zostać przedłużony!

 

w załączniku więcej wiadomości

 

targi

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza do udziału w

Targach Ekonomii Społecznej,

które odbędą się w dniu 14 maja br. w Słupsku (w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13b).


Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej,dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja powstałych spółdzielni socjalnych, możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty.

Szczegółowy program Targów Ekonomii Społecznej znajduje się na stronie internetowej www.owes.slupsk.pl.

rekrutacja OHP

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Tczewie oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku  

prowadzi nabór na bezpłatny kurs zawodowy

z zakresu instalacji urządzeń fotowoltaicznych

 

Rekrutacja na szkolenie trwa do 24 kwietnia br.

( liczba miejsc ograniczona )

 

 

 

szczegóły w załączniku

Dane kontaktowe

adres:
ul. Sportowa 9a

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 840 16 82

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek-piątek:
7.00 - 15.00
kasa czynna:
10.00 - 14.00

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.