świadczenia rodzinne - akty prawne

 

Kto może skorzystać z pomocy w formie świadczeń rodzinnych 

  

Zasiłek rodzinny i dodatek do tego zasiłku przysługuje:

 

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka  
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie uczącej się

 


Od 1.11.2015r. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 


Świadczenia opiekuńcze przysługują:

 

 1. rodzicom niepełnosprawnego dziecka, opiekunom  
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

  

  

  

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia;
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym   albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

 

 

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013 r. poz.3)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.).

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

 

Wzory wnioskow o świadczenia dla rodzin

 

Załączniki:
Pobierz plik (KARTA USŁUG NR 15 GOPS 2016 - ZASIŁEK RODZINNY.pdf)Karta usług - zasiłek rodzinny[ ]2006 kB

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 344 gości oraz 0 użytkowników.