Terminy wypłat

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2020/2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku informuje, że od 1 sierpnia 2020r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy.

 

Ponadto informujemy, że:

  • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 sierpnia do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada,
  • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia,
  • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 listopada do 31 grudnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku, gdy w roku 2019 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu należy dołączyć do wniosku :

- świadectwo pracy lub innym dokument potwierdzający utratę dochodu.

 

W przypadku, gdy po roku 2019 nastąpiło uzyskanie dochodu należy dołączyć do wniosku:

- dokument potwierdzający datę zatrudnienia ( np. umowa o pracę, umowa-zlecenia itd.)

- zaświadczenie potwierdzające kwotę osiągniętego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

 

W przypadku, gdy w roku 2019 dochód był uzyskiwany przez osobę z kilku źródeł (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia itp.) należy przy składaniu wniosku okazać PIT-11 za 2019r. z każdego źródła.

 

W przypadku, gdy w roku 2019 wnioskodawca lub członek rodziny uzyskał dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodu za 2019r.

 

 

 

Wzory wniosków o świadczenia można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 Wzory wnioskow o świadczenia dla rodzin

 

 

 

Komunikat!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2 informuje, że od miesiąca listopada 2020r. wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie będzie realizowana w formie gotówkowej .

 

 

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem świadczeń  na rachunek bankowy proszone są o poinformowanie o tym GOPS.

 

Informacja powinna zawierać dane osobowe wnioskodawcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia.

 

Informację z numerem rachunku bankowego można wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się siedzibie GOPS, w terminie wskazanym wyżej.

 

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w kasie GOPS w okresie zasiłkowym 2020/2021

 

Rok

 

 

Miesiąc

 

Nazwiska zaczynające się na literę

 

Dzień wypłaty

2020

LISTOPAD

 A – K

 

26

L – Ż

 

27

 

 

GRUDZIEŃ

 

A – K

 

18

L – Ż

 

21

2021

 

 

STYCZEŃ

 

A – K

 

26

L – Ż

 

27

 

 

LUTY

 

A – K

 

25

L – Ż

 

26

 

 

MARZEC

 

A – K

 

25

L – Ż

 

26

 

 

KWIECIEŃ

 

A – K

 

26

L - Ż

 

27

 

 

MAJ

 

A – K

 

26

L – Ż

 

27

 

 

CZERWIEC

 

A – K

 

25

L – Ż

 

28

 

 

LIPIEC

 

A – K

 

26

L – Ż

 

27

 

 

SIERPIEŃ

 

A – K

 

26

L – Ż

 

27

 

 

WRZESIEŃ

 

A – K

 

27

L – Ż

 

28

 

 

PAŹDZIERNIK

 

A – K

 

26

L – Ż

 

27

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinny i funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy w okresie zasiłkowym 2020/2021

 

 

Rok

 

 

Miesiąc

 

Dzień wypłaty

2020

 

LISTOPAD

 

 

19

 

GRUDZIEŃ

 

 

17

2021

 

STYCZEŃ

 

 

19

 

LUTY

 

 

19

 

MARZEC

 

 

19

 

 

KWIECIEŃ

 

 

19

 

MAJ

 

 

19

 

CZERWIEC

 

 

18

 

LIPIEC

 

 

19

 

SIERPIEŃ

 

 

19

 

WRZESIEŃ

 

 

17

 

PAŹDZIERNIK

 

 

19

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 350 gości oraz 0 użytkowników.