Świadczenie wychowawcze 500+

INFORMACJA DLA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU 500+

INFORMACJA DLA RODZIN, KORZYSTAJĄCYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU 500+

 od 1 lutego 500 1 kw2021r. można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną za pośrednictwem: (portal emp@tia>, ebankowość, PUE ZUS)

 

 

od 1 kwietnia 2021r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w formie papierowej

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk :

 

 -na złożenie wniosku papierowego w siedzibie CUS Gminy Słupsk można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu : 59 842 84 02 wew. 30

 

Wnioski papierowe będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2.

 

wzór wniosku na świadczenie 500+

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Informator Rodzina 500+

logo 500

 

 

Najważniejsze informacje o programie "Rodzina 500+" 

 

zawarte są w informatorze  który można pobrać tutaj

500+ akty prawne

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz.U. z 2016 r., poz. 195, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016r. poz. 214),
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 212).

Komu przysługuje

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku marnotrawienia wypłacanego świadczenia wychowawczego lub jego wydatkowania niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

500 +

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy ubiegać się będą o świadczenie wychowawcze o zakładanie kont bankowych, na które mogłyby być przekazywane świadczenia (nie dotyczy osób, które już posiadają konta bankowe).

 

Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę wnioskodawców, odbieranie świadczeń w kasie tut. Ośrodka będzie wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejkach. Posiadanie konta bankowego znacznie przyśpieszy wypłatę świadczeń.

 

 

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie!

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.