WOLONTARIAT

Czym jest wolontariat?

Poprzez wolontariat rozumie się bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka. Charakter działalności wolontarystycznej zależy od potrzeb osoby/ środowiska/społeczeństwa oraz możliwości osoby świadczącej pomoc. Wolontariusz podejmuje działania dobrowolnie, nie oczekując w zamian wynagrodzenia ani innych korzyści materialnych. Mimo nieotrzymywania wynagrodzenia wolontariusze zyskują wiele cennych dla nich korzyści. Wolontariat jest pomocą wykraczającą poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

Korzyści z bycia wolontariuszem.

Wolontariusz czerpie satysfakcję, radość z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki pomocy innym wolontariusz może spełniać swoje aspiracje oraz oderwać się od codziennych obowiązków, osiągać rozwój osobisty, nabierać doświadczenia zawodowego, zwiększyć poczucie sprawstwa i bycia potrzebnym oraz poczucia własnej wartości. Podczas podejmowanych działań wolontariusz zyskuje nowe kontakty społeczne, może wykazać się osiągnięciami, co korzystnie wpłynie podczas poszukiwania zatrudnienia, szczególnie jeżeli zamierza podjąć pracę w pokrewnym zawodzie.

Kto może zostać wolontariuszem?

Każda chętna osoba może zostać wolontariuszem. Nie należy zapominać jednak, że do wykonywania pewnych działań potrzeba kompetencji osobistych lub odpowiednich predyspozycji. Osoby niepełnoletnie również mogą pomóc, w tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów. W działalność wolontarystyczną zaangażować się mogą zarówno osoby niepracujące, czynne zawodowo, emeryci oraz niepełnosprawni.

Zakres działań wolontariusza.

Wolontariusz nie może wspierać działalności przynoszącej zysk. Obszar działań pozostaje różny – zależy od potrzeb środowiska oraz predyspozycji wolontariusza. Pomoc wolontariusza może być skierowana do jednej osoby, całej grupy, czy społeczności – tam, gdzie pomoc jest potrzebna. Wolontariusz może udzielać wsparcia uczniom poprzez korepetycje, ale również poprzez organizację czasu na świetlicach. Pomoc może również polegać na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, organizowaniu warsztatów, szkoleń, kursów, pomocy przy prowadzonych akcjach, działaniach lokalnych. Działania skierowane w szczególności na:

- udzielenia korepetycji/ pomocy w nauce. (Oferta skierowana dla studentów, nauczycieli, uczniów, którzy posiadają wiedzę, kompetencje oraz chęci do pracy z dziećmi, które wymagają wsparcia w nauce- z uwagi na aktualną sytuację w formie zdalnej)

- pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, pomoc rodzinom/ osobom w kwarantannie ( udzielenie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przeciwdziałaniu osamotnieniu poprzez m.in. rozmowę, wspólne spędzanie czasu, dostarczanie książek z biblioteki, czytanie książek/prasy, pomoc w zakupach, odbieraniu poczty, wyprowadzaniu psów itp.)

- wsparcie działań GOPS ( wsparcie w organizowaniu imprez, wydarzeń, wydawania żywności itp.)

- inne formy (w zależności od potrzeb oraz kreatywności wolontariuszy)

 

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 2; tel. 059 842 84 02, e-mail: gops@gminaslupsk.pl

- Cekała Iwona- starszy specjalista pracy socjalnej, Tel. 059 842 84 02 wew. 22, 887780675, e-mail: icekala@gops.slupsk.pl

 

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.